Thanh Long Đông Lạnh

–          Size: Cắt 15-25mm

–          Main season: Từ Tháng 3 đến tháng 8

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 Tháng

Liên hệ
SKU: HHF – FR.003 Categories: ,