Xoài Đông Lạnh

–          Size: Cắt má, cắt 20-25mm

–          Main season: từ tháng 8 đến tháng 12

–          Packing: Theo yêu cầu của khách

–          Shelf life: 24 tháng

Liên hệ
SKU: HHF – FR.001 Categories: ,